thai-uebersetzen.de | Beglaubigte Übersetzungen | Deutsch/ Thai | Heirat | Legalisation & Visa Service

Deutsch / Thailändisches Übersetzungsbüro | สำนักงานแปลและรับรองเอกสาร ไทย-เยอรมัน | Major Translation Solutions | Surapricha Sutham | Kirana Yimtanorm | Christian Hink

การตรวจสอบทะเบียนหย่าไทยโดยศาลเยอรมัน

การตรวจสอบทะเบียนหย่าไทยโดยศาลเยอรมัน

กรณีที่ท่านมีสถานภาพหย่า และเป็นการหย่าแบบตกลงกันเองที่อำเภอหรือเขตใดก็ตาม ที่มิใช่เป็นการหย่าโดย
คำพิพากษาศาล
และต้องการจะจดทะเบียนกับชาวเยอรมัน ทะเบียนหย่าของคร 6 ของท่านจะต้องให้ทางหน่วยงาน
ยุติธรรมเยอรมัน หรือที่เรียกว่า Landesjustizverwaltung ของเมืองที่แฟนอยู่ หรือหน่วยงานยุติธรรมที่กรุงเบอร์ลิน
ดำเนินการตรวจสอบทะเบียนหย่าไทยเสียก่อน ซึ่งเป็นขั้นตอนเพิ่มเติม และเสียเวลาด้วย แต่ก็เลียกเลี่ยงไม่ได้ เพราะ
กฎหมายเยอรมันระบุมาแบบนั้น ซึ่งจะมีแบบฟอร์มให้กรอกเกี่ยวกับข้อมูลการหย่าระหว่างท่านกับสามีคนเดิมว่า อยู่กินกัน
อย่างไง แยกกันอยู่เมื่อไร และปัจจุบันสามีคนเดิมมีภูมิลำเนาอยู่ที่ใด ยังมีชีวิตอยู่ หรือจดทะเบียนสมรสใหม่ไปแล้วหรือ
เปล่า เป็นต้น  

กระบวนการตรวจสอบเพื่อยอมรับทะเบียนหย่าไทยนี้ ศาลจะรับเรื่องและติดต่อกับทางสามีคนเดิม โดยการส่งหนังสือไป
สอบถามว่า คุณยินยอมหรือไม่ที่จะมีการตรวจสอบทะเบียนหย่านี้ โดยศาลจะให้เวลาฝ่ายชายประมาณ 3-4 สัปดาห์ในการ
ตอบเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ หากนิ่งเฉย ศาลจะถือว่า ฝ่ายคู่สมรสเดิมยินยอมตกลงให้ตรวจสอบขั้นตอนนี้ได้

ที่ผ่านมา ฝ่ายหญิงมักจะไม่รู้แล้วว่า คู่สมรสเก่าอยู่ที่ไหน เพราะไม่ทราบที่อยู่ปัจจุบันจริงๆ ซึ่งศาลเยอรมันหลายแห่งบังคับ
มาเลยว่าจะต้องแสดงหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ว่า ฝ่ายหญิงมีความมุมานะในการค้นหาที่อยู่ปัจจุบันของคู่สมรสเก่าแล้ว
บางคนหย่ากันมาเป็นสิบปีไม่ได้ติดต่อกันแล้วก็มี ซึ่งค่อนข้างลำบากในการค้นหาเป็นอย่างมาก ขั้นตอนการตรวจสอบจะกิน
เวลา 4-8 อาทิตย์ก็เป็นได้ ทำให้การเดินเรื่องจดทะเบียนสมรสล่าช้าเป็นอย่างมาก สำหรับคนที่มีสถานภาพโสดก็ถือว่าโชคดี
ไปที่ไม่ต้องมีขั้นตอนนี้มาเป็นอุปสรรค์ 

Aแบบฟอร์ม Anerkennung einer ausländischen Entscheidung in Ehesachen เรามีบริการกรอกให้
ซึ่งล่ามแปลจะแปลให้ฟังก่อน และเซ็นรับรองกำกับโดยไม่ต้องให้ทางสถานทูตรับรองเพิ่มเติมแต่อย่างใด

Bสิ่งที่ต้องทำควบคู่ไปกับแบบฟอร์มนี้คือ หนังสือมอบอำนาจ เพื่อให้แฟนส่งเอกสารทะเบียนหย่าฝ่ายหญิงไปยื่นต่อ
หน่วยงานยุติธรรมเยอรมันและไปรับเอกสารกลับมาได้ หนังสือมอบอำนาจนี้จะไม่เกี่ยวกับ หนังสือมอบอำนาจที่
นำไปยื่นเรื่องขอจดทะเบียนสมรสที่ Standesamt นะครับ คนละตัวกัน! ทางบริษัทเราจะเตรียมทำไปให้ท่านด้วย

Cข้อควรทราบ บางท่านเคยจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติอื่น ที่ไม่ใช่ชาวเยอรมัน เช่น เคยจดทะเบียนกับชาว
มาเลเซียและใช้ชีวิตคู่อยู่ที่ประเทศมาเลเซีย แต่กลับมาจดทะเบียนหย่าที่อำเภอหรือเขตในประเทศไทย ซึ่งในกรณีนี้
ศาลเยอรมันจะให้ไปหย่าที่ศาลมาเลเซียก่อน ถึงจะดำเนินการตรวจสอบทะเบียนหย่าจากมาเลเซียได้เท่านั้น และขณะ
เดียวกันศาลไม่สามารถตรวจสอบทะเบียนหย่าของไทยได้ เนื่องจากชีวิตคู่สมรสได้อยู่กินที่ประเทศมาเลเซียเป็นหลัก 


บริการล่ามแปลเยอรมัน ที่เขตบางรัก

บริการล่ามด่วน จดทะเบียนสมรสที่
สำนักทะเบียนเขตบางรัก + พยาน!
 ติดต่อ 081-3028197
  

แปลเอกสารแต่งงาน/ ท่องเที่ยวสวิส


บริการแปลเอกสารด่วน วีซ่าแต่งงาน
และวีซ่าท่องเที่ยวไปสวิส
 ติดต่อ 
081-3028197

อัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารกรุงเทพ

จดทะเบียนสมรสกับชาวออสเตรีย


บริการแปล และยื่นรับรองเอกสาร
ที่กรมการกงสุล+สถานทูตออสเตรีย
 
 ติดต่อ 081-3028197

ผู้เยี่ยมชม

102933
วันนี้วันนี้60
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้185
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้441
เดือนนี้เดือนนี้4644
ทั้งหมดทั้งหมด1029331
You are here การตรวจสอบทะเบียนหย่าไทยโดยศาลเยอรมัน