thai-uebersetzen.de | Beglaubigte Übersetzungen | Deutsch/ Thai | Heirat | Legalisation & Visa Service

Deutsch / Thailändisches Übersetzungsbüro | สำนักงานแปลและรับรองเอกสาร ไทย-เยอรมัน | Major Translation Solutions | Surapricha Sutham | Kirana Yimtanorm | Christian Hink

การขอวีซ่าเชงเก็น และวีซ่าเยี่ยมเยือน


เรามีบริการโทรนัดคิว กรอกคำร้องออนไลน์ จัดเอกสารสำหรับเตรียมยื่นวีซ่าท่องเที่ยว
หรือวีซ่าเยี่ยมเยือน (เยี่ยมพ่อแม่ ญาติ แฟน หรือบุคคลอื่น) ให้ท่านได้:

เอกสารที่ฝ่ายผู้เดินทางต้องเตรียมมามีดังต่อไปนี้

 1. หนังสือเดินทาง ตัวจริง หากมีเล่มเก่าที่เคยขอวีซ่าไปต่างประเทศผ่าน ติดตัวมาด้วยก็ดี
 2. หนังสือรับรองการทำงานปัจจุบัน (Arbeitsbescheinigung) กรณีที่มีงานทำประจำ 
  ว่าจะเดินทางไปวันไหน กลับวันไหน และให้บริษัทระบุด้วยว่า หลังจากลาพักร้อนแล้ว
  จะกลับมาทำงานตามปกติ ต้องเตรียมสมุดบัญชีเงินฝากมาด้วย หรือขอ Statement จากธนาคารมา
 3. โฉลดที่ดิน ที่เป็นชื่อผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 4. หลักฐานการผ่อนหนี้ชำระการเช่าซื้อรถ (ถ้ามี)
 5. ใบการันตีลายสีส้ม จากเยอรมันของผู้เชิญ ตัวจริง! (Verpflichtungserklärung)
 6. สำเนาบัตรประชาชนผู้เดินทาง
 7. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เดินทาง และของญาติผู้เดินทาง (กรณีเป็น แม่ พี่ น้อง น้า อา เป็นต้น)
  มาแสดงด้วย เพื่อที่จะเชื่อมโชงความสัมพันธ์ว่าเป็นญาติพี่น้องกันจริง
 8. สำเนาใบสมรส Heiratsurkunde ของบุคคลที่ผู้เดินทางจะไปเยี่ยม
 9. สำเนาหนังสือเดินทางของญาติที่อยู่เยอรมัน และสำเนาหน้าที่วีวีซ่าพำนักที่เยอรมัน
 10. ประกันเดินทางไปต่างประเทศ Auslandskrankenversicherung ตามระยะเวลาที่พำนักและ
  เดินทางไปกลับ
  เราสามารถทำให้ได้ (หากไป 3 เดือน ราคาก็จะอยู่ประมาณ 3000.- THB)
  จะซื้อที่นี่หรือให้ทางผู้เชิญที่เยอรมันส่งมาพร้อมกับใบการันตีด้วยก็ได้ครับ
 11. ใบจองตั๋วเครื่องบิน กรณ๊ขอวีซ่าไปท่องเที่ยวจำเป็นต้องนำมาแสดง ส่วนวีซ่าเยี่ยมเยือนนั้น ไม่ต้องครับ! 
 12. กรณีไปเยี่ยมแฟน หากเคยเจอกันแล้ว ควรนำรูปภาพที่ถ่ายร่วมกันมาประกอบยื่นด้วยก็ดี
 13. ค่าธรรมเนียมยื่นขอวีซ่า ประมาณ 2400 THB นะครับ เตรียมเงินไปให้พอดี ขึ้นอยู่กับอัตรา
  แลกเปลี่ยนเงินยูโรด้วยครับ

การขอวีซ่าท่องเที่ยว หรือเยี่ยมเยือนไปประเทศเยอรมัน สามารถยื่นได้ทุกวันทำการตามเวลาที่นัดหมาย ภายใน 4-7 วัน
ก็ทราบผลแล้วว่าผ่านหรือไม่ ก่อนยื่นวีซ่าประเภทนี้ หลังยื่นคำร้องแล้ว จะให้ทางสถานทูตส่งหนังสือเดินทางกลับไป
ที่บ้านก็ได้ หรือจะมารับเล่มเองวีซ่าจะผ่านหรือไม่ ให้ดูที่ว่า มีกระดาษขนาด A4 แนบมาด้วยหรือไม่
ถ้ามี แสดงว่าถูกปฏิเสธ ถ้าไม่มีแสดงว่าวีซ่าผ่าน เผื่อต้องการลุ้น :) กรณีผ่าน สถานทูตก็จะติด Sticker Visa ไว้ในหนังสือ
เดินทาง
ท่านสามารถยื่นคำร้องโต้แย้ง (Remonstration) ภายใน 30 วัน นับจา่กวันที่โดนปฏิเสธวีซ่าได้

บริการล่ามแปลเยอรมัน ที่เขตบางรัก

บริการล่ามด่วน จดทะเบียนสมรสที่
สำนักทะเบียนเขตบางรัก + พยาน!
 ติดต่อ 081-3028197
  

แปลเอกสารแต่งงาน/ ท่องเที่ยวสวิส


บริการแปลเอกสารด่วน วีซ่าแต่งงาน
และวีซ่าท่องเที่ยวไปสวิส
 ติดต่อ 
081-3028197

อัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารกรุงเทพ

จดทะเบียนสมรสกับชาวออสเตรีย


บริการแปล และยื่นรับรองเอกสาร
ที่กรมการกงสุล+สถานทูตออสเตรีย
 
 ติดต่อ 081-3028197

ผู้เยี่ยมชม

102932
วันนี้วันนี้58
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้185
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้439
เดือนนี้เดือนนี้4642
ทั้งหมดทั้งหมด1029329
You are here การขอวีซ่าเชงเก็น & วีซ่าเยี่ยมเยือน