thai-uebersetzen.de | Beglaubigte Übersetzungen | Deutsch/ Thai | Heirat | Legalisation & Visa Service

Deutsch / Thailändisches Übersetzungsbüro | สำนักงานแปลและรับรองเอกสาร ไทย-เยอรมัน | Major Translation Solutions | Surapricha Sutham | Kirana Yimtanorm | Christian Hink

จดทะเบียนสมรสในประเทศไทย

จดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนเขตบางรัก ประเทศไทย

1) ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสกับชาวเยอรมันในประเทศไทย
ในการขอจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนเขตบางรัก หรืออำเภอในต่างจังหวัด คู่สมรสฝ่ายชายจะต้องขอหนังสือรับรอง
คุณสมบัติการสมรส หรือ Ehefähigkeitszeugnis (เขียนย่อ EFZ) จาก Standesamt ที่เมืองเขามาเสียก่อน แต่การที่
จะได้ใบนี้มานั้น ต้องนำเอกสารของฝ่ายหญิงไปยื่นที่ Standesamt บ้านแฟนก่อน พร้อมคำแปล และเอกสารต้องผ่านการ
รับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงจากสถานทูตเยอรมันมาแล้ว

    กรณีฝ่ายหญิงที่มีสถานภาพโสด
    
ทาง Standesamt จะใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารของฝ่ายหญิงเพื่อขอใบ Ehefähigkeitszeugnis ให้ฝ่ายชาย
     ประมาณ 1-2 วัน ใบ Ehefähigkeitszeugnis นี้มีอายุการใช้งาน 6 เดือน ส่วนเอกสารฝายหญิงที่ยื่นไปนั้น ก็ไม่นับแล้ว
     ว่าหมดอายุ! หลายท่านยังกังวลว่าต้องขอใบโสดใหม่อีกรอบหรือเปล่า กลัวว่าใบโสดไทยจะหมดอายุ สรุปคือ ไม่ต้องแล้วครับ
     เพราะได้ใบ EFZ มาแล้ว! 

    กรณีที่ฝ่ายหญิงมีสถานภาพหย่า
     ต้องใช้เวลานานกว่า เพราะต้องตรวจสอบเอกสารทะเบียนการหย่า คร. 6 ของฝ่ายหญิง ด้วย โดยทางฝ่ายบริหารงาน
     ยุติธรรมประจำรัฐของเมืองนั้น ที่เรียกว่า Landesjustizverwaltung จะเป็นผู้ตรวจสอบ ซึ่งใช้เวลาตรวจสอบประมาณ
     2-6 สัปดาห์ แล้วแต่กรณี หากสมรสในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะให้ทาง Justizverwaltung in Berlin เป็นผู้ตรวจสอบ
     แทน ซึ่งต้องกรอกแบบฟอร์ม Antrag auf Anerkennung einer ausländischen Entscheidung in
     Ehesachen
ด้วย เรากรอกให้ครับ

2) หลังจากได้ใบ Ehefähigkeitszeugnis แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ
ฝ่ายชายสามารถเดินทางมาประเทศไทยได้เลย เพื่อนำหนังสือ Ehefähigkeitszeugnis ไปให้ทางสถานทูตเยอรมันประจำ
ประเทศไทย ออกหนังสือรับรอง Konsularbescheinigung โดยจะออกเป็นภาษาไทยและภาษาเยอรมันในฉบับ
เดียวกัน
ใช้เวลาในการออกหนังสือรับรองฉบับนี้ ประมาณ 2-3 วันทำการ จากนั้นก็สามารถไปจดทะเบียนสมรส ณ
สำนักทะเบียนเขตบางรัก
ได้ทันทีโดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้าแต่อย่างใด หากฝ่ายชายพูดภาษาไทยหรืออังกฤษได้ไม่เพียงพอ
ทางเจ้าหน้าที่อาจขอให้มีล่ามมาแปลด้วย

    กรณีประสงค์ไปจดทะเบียนสมรสที่อำเภอหรือเขตอื่นที่ไม่ใช่เขตบางรัก
     ต้องนำหนังสือรับรอง Konsularbescheinigung ไปให้ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ รับรองเป็น
     ครั้งสุดท้ายเสียก่อน ถึงจะไปจดทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอื่นได้นะครับ 

3) หลังเสร็จสิ้นการจดทะเบียนสมรสแล้วต้องทำอย่างไรต่อ
ให้ท่านนำใบ สำคัญการสมรส คร. 3 Heiratsurkunde และทะเบียนสมรส คร. 2 Heiratsregister
มาแปล หรือนำเข้าไปรับรอง Legalisation ก่อนก็ได้ ใครที่จดทะเบียนที่เขตบาง
รัก สามารถรับรองเอกสารได้ทันที หากไป
จดทะเบียนที่อำเภอหรือเขตอื่น ท่านอาจจะต้องเสียเวลาการ Legalisation 6-8 สัปดาห์ก็ได้

4) การยื่นวีซ่าติดตามคู่สมรส หรือ Ehegattennachzug
หากฝ่ายหญิงเลือกใช้นามสกุลตามสามี ให้ไปที่อำเภอหรือเขตของตน เพื่อเปลี่ยนบัตรประาชน แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน
และทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ก่อน ถึงค่อยมายื่นคำร้องขอวีซ่าติดตามสามี หรือ Antrag auf Ehegattennachzug 
ส่วนท่านที่ใช้คำนำหน้าเดิม และใช้นามสกุลตัวเองต่อไป ก็ไม่ต้องไปทำหนังสือเดินทางใหม่ให้เสียเวลาครับ


กรณีฝ่ายชายไม่สามารถพูดภาษาไทย หรืออังกฤษได้เพียงพอ ทางเจ้าหน้าที่อาจขอ
ให้มีล่ามมาแปลเป็นไทยด้วยก็ได้

บริการล่ามแปลเยอรมัน ที่เขตบางรัก

บริการล่ามด่วน จดทะเบียนสมรสที่
สำนักทะเบียนเขตบางรัก + พยาน!
 ติดต่อ 081-3028197
  

แปลเอกสารแต่งงาน/ ท่องเที่ยวสวิส


บริการแปลเอกสารด่วน วีซ่าแต่งงาน
และวีซ่าท่องเที่ยวไปสวิส
 ติดต่อ 
081-3028197

อัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารกรุงเทพ

จดทะเบียนสมรสกับชาวออสเตรีย


บริการแปล และยื่นรับรองเอกสาร
ที่กรมการกงสุล+สถานทูตออสเตรีย
 
 ติดต่อ 081-3028197

ผู้เยี่ยมชม

102933
วันนี้วันนี้60
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้185
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้441
เดือนนี้เดือนนี้4644
ทั้งหมดทั้งหมด1029331
You are here จดทะเบียนสมรสในประเทศไทย