thai-uebersetzen.de | Beglaubigte Übersetzungen | Deutsch/ Thai | Heirat | Legalisation & Visa Service

Deutsch / Thailändisches Übersetzungsbüro | สำนักงานแปลและรับรองเอกสาร ไทย-เยอรมัน | Major Translation Solutions | Surapricha Sutham | Kirana Yimtanorm | Christian Hink

 • 2 Fussminuten zur Deutschen Botschaft!

 • MRT Lumphini Station austeigen!

 • MRT -> Life Center -> Q House Lumphini

เอกสารที่ใช้จดทะเบียนสมรสในประเทศเยอรมัน

การเตรียมเอกสารสำหรับยื่นคำร้องขอจดทะเบียนในประเทศเยอรมัน:

เอกสารคู่หมั้นฝ่ายเยอรมัน มีดังนี้:
 • เอกสารฝ่ายชาย จะเป็นผู้เตรียมเอกสารเพื่อไปยื่นที่สำนักทะเบียนโดยตรงด้วยตนเอง 

เอกสารคู่หมั้นฝ่ายไทย มีดังนี้:

 • สูติบัตร หรือ หนังสือรับรองสถานที่เกิด หรือ หนังสือรับรองการเกิด
  สูติบัตรตัวจริง หากชำรุดหรือสูญหาย ต้องไปขอที่ต้นขั้วนะครับ เกิดที่ไหน ไปขอที่นั่น และขอคัดสำเนาถูกต้องมา
  1 ชุด กรณีต้นขั้วชำรุดเสียหายและคัดไม่ได้ จะออกเป็นหนังสือรับรองการเกิด หรือสถานที่เกิดให้แทนครับ โดย
  ทางอำเภอหรือเขตที่ออกสูติบัตรสามารถออกให้ได้ หรือไม่ก็ไปให้ทางอำเภอหรือเขตที่ตนเองมีทะเบียนบ้านปัจจุบัน
  เป็นผู้ออกให้นะครับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (สมุดเล่มสีน้ำเงิน) หรือแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร ท.ร. 14/1
  ผมแนะนำให้คัด แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร ท.ร. 14/1 มาดีกว่าครับ จะได้ไม่ต้องนำสมุดทะเบียนเล่มสีน้ำเงิน
  มาให้สถานทูตเยอรมันรับรองต่างหาก
 • หนังสือรับรองโสด หรือหนังสือรับรองสถานภาพสมรส
  ขอได้ที่ผู้ร้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบัน ต้องมีพยานไปสองคนด้วยครับ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน พ่อแม่หรือญาติ
  ใกล้เคียง หนังสือรับรองสถานภาพโสดต้องมีอายุห้ามเกิน 6 เดือน ตามกฎหมายไทย มีอายุการใช้งานแค่ 3 เดือน
  แต่ทางการเยอรมันยืดอายุให้ถึง 6 เดือนครับ! 
 • หนังสือรับรองทะเบียนครอบครัว จากสำนักทะเบียนกลาง (นางเลิ้ง) กรุงเทพฯ
  เป็นคำร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนครอบครัว เพื่อค้นหาการจดทะเบียนสมรสและหย่าทั้งหมด (ถ้ามี) ต้องขอที่นี่เท่านั้น
  นะครับ   
 • ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ช. 3 (ถ้ามี)
  กรณีไม่มีในเปลี่ยนชื่อต้ว หรือทำตัวจริงหาย ต้องไปขอคัดใบแทนหรือแบบรับรองสำเนาถูกต้องมาใหม่ ณ ที่อำเภอ
  หรือเขตที่เคยไปเปลี่ยนชื่อตัวมา ใบเปลี่ยนชื่อตัวรุ่นใหม่ มีแบบเป็นออนไลน์แล้วก็มี สามารถคัดที่ไหนก็ได้ จะออกมา
  ในรูปแบบของ ช 3/1 ประมาณนั้น
 • ใบสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล ช. 1 ช. 2 หรือ ช. 5 (ถ้ามี)
  กรณีไม่มีในเปลี่ยนนามสกุล หรือทำตัวจริงหาย ต้องไปขอคัดใบแทนหรือแบบรับรองสำเนาถูกต้องมาใหม่ ณ ที่อำเภอ
  หรือเขตที่เคยไปเปลี่ยนนามสกุลมา ใบเปลี่ยนนามสกุลรุ่นใหม่ มีแบบเป็นออนไลน์แล้วก็มี สามารถคัดที่ไหนก็ได้ ช. 1
  จะเป็นรุ่นเก่า บางทีก็มีสองหน้า สามารถคัดออนไลน์ได้เหมือนกัน (เฉพาะบางกรณีนะครับ)
 • กรณีสมรส: ทะเบียนสมรส คร. 2 (ส่วนใหญ่จะมี 2 หน้า)
  ใครที่มีสถานภาพหย่าและต้องการจะจดทะเบียนกับชาวเยอรมัน ต้องไปขอคัด ทะเบียนสมรส คร. 2 มาด้วยนะครับ
  คัดได้ที่สำนักทะเบียนที่เคยไปจดทะเบียนสมรสมา ปัจจุบันสามารถขอคัดได้ทุกที่แล้ว ยกเว้นท่านที่จดทะเบียนสมรส
  หลายสิบปีแล้ว ต้องไปคัดได้ที่ๆตนจะทะเบียนสมรสเท่านั้น
 • กรณีหย่า: ใบสำคัญการหย่า คร. 7
  ทุกครั้งที่จดทะเบียนหย่า คู่หย่าจะได้ใบสำคัญการหย่า ที่มีกรอบลวดลายไทยมาด้วย รุ่นเก่าจะเป็นลายไทยสีเขียว
  ส่วนรุ่นปัจจุบัน จะเป็นแผ่น A4 สีเหลือง มีกรอบลวดลายไทยเช่นกัน
 • กรณีหย่า: ทะเบียนการหย่า คร. 6 (ส่วนใหญ่จะมี 2 หน้า)
  นอกจากใบสำคัญการหย่าแล้ว คู่หย่าจะได้ทะเบียนหย่า หรือบันทึกการหย่า คร. 6 ในรูปแบบของ สำเนาถูกต้อง
  มาด้วย ซึ่งต้องใช้คู่กันกับใบสำคัญการหย่า คร. 7  ขอคัดได้ที่สำนักทะเบียนที่เคยไปจดทะเบียนหย่ามา ปัจจุบันก็
  สามารถคัดได้ทุกที่แล้ว ยกเว้นท่านที่จดทะเบียนหย่าหลายสิบปีแล้ว ต้องไปคัดได้ที่ๆตนจะทะเบียนหย่าเท่านั้น
 • กรณีเป็นหม้าย: มรณบัตร ท.ร. 4/1     
  หากท่านเป็นหม้ายเนื่องจากสามีคนเดิมเสียชีวิตระหว่างสมรส ก็ต้องนำ มรณบัตรของสามีมาประกอบด้วย     

สมมุติว่า จดทะเบียนสมรสมาทั้งหมดมา 3 ครั้ง และหย่า 3 ครั้ง ก็ต้องใช้เอกสารการสมรสและหย่าทั้ง
สามครั้งเลยครับ มิใช่แค่ครั้งสุดท้ายเท่านั้น!!!

กรณีหย่า ต้องกรอกคำร้องเพื่อขอตรวจสอบทะเบียนหย่าโดยหน่วยงานยุติธรรมของเยอรมันด้วย และ
ต้องมีหนังสือมอบอำนาจเฉพาะการ เพื่อให้ฝ่ายคู่หมั้นเยอรมัน ไปยื่นและรับเอกสารจากศาลด้วยเช่นกัน

เอกสารเพิ่มเติม
หนังสือมอบอำนาจ สำหรับให้ฝ่ายคู่หมั้นนำเอกสารไปยื่นที่ Standesamt ได้ Vollmacht หรือ เรียกว่า
Betrittserklärung zur Anmeldung der Eheschließung ส่วนใหญ่จะต้องให้ล่ามแปล แปลให้ฟังและ
นำไปให้สถานทูตเยอรมันรับรองด้วย 
  

ผู้เยี่ยมชม

634142
วันนี้วันนี้374
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้364
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้374
เดือนนี้เดือนนี้1023
ทั้งหมดทั้งหมด634142

Asean Community

อัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารกรุงเทพ

เฟสบุ๊ค สำนักงานแปลภาษาเยอรมัน

เรียนภาษาเยอรมัน ที่ หัวหิน!

Deutschnachhilfe
สอนภาษาเยอรมัน ABC-Heidi
ติดต่อครูปอ สอน
ทุกวัน!
 085-2926648 

You are here เอกสารที่ใช้จดทะเบียนสมรสในประเทศเยอรมัน