thai-uebersetzen.de | Beglaubigte Übersetzungen | Deutsch/ Thai | Heirat | Legalisation & Visa Service

Deutsch / Thailändisches Übersetzungsbüro | สำนักงานแปลและรับรองเอกสาร ไทย-เยอรมัน | Major Translation Solutions | Surapricha Sutham | Kirana Yimtanorm | Christian Hink

เอกสารที่ใช้จดทะเบียนสมรสในประเทศเยอรมัน

การเตรียมเอกสารสำหรับยื่นคำร้องขอจดทะเบียนในประเทศเยอรมัน:

เอกสารคู่หมั้นฝ่ายเยอรมัน มีดังนี้:
 • เอกสารฝ่ายชาย จะเป็นผู้เตรียมเอกสารเพื่อไปยื่นที่สำนักทะเบียนโดยตรงด้วยตนเอง 

เอกสารคู่หมั้นฝ่ายไทย มีดังนี้:

 • สูติบัตร หรือ หนังสือรับรองสถานที่เกิด หรือ หนังสือรับรองการเกิด
  สูติบัตรตัวจริง หากชำรุดหรือสูญหาย ต้องไปขอที่ต้นขั้วนะครับ เกิดที่ไหน ไปขอที่นั่น และขอคัดสำเนาถูกต้องมา
  1 ชุด กรณีต้นขั้วชำรุดเสียหายและคัดไม่ได้ จะออกเป็นหนังสือรับรองการเกิด หรือสถานที่เกิดให้แทนครับ โดย
  ทางอำเภอหรือเขตที่ออกสูติบัตรสามารถออกให้ได้ หรือไม่ก็ไปให้ทางอำเภอหรือเขตที่ตนเองมีทะเบียนบ้านปัจจุบัน
  เป็นผู้ออกให้นะครับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (สมุดเล่มสีน้ำเงิน) หรือแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร ท.ร. 14/1
  ผมแนะนำให้คัด แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร ท.ร. 14/1 มาดีกว่าครับ จะได้ไม่ต้องนำสมุดทะเบียนเล่มสีน้ำเงิน
  มาให้สถานทูตเยอรมันรับรองต่างหาก
 • หนังสือรับรองโสด หรือหนังสือรับรองสถานภาพสมรส
  ขอได้ที่ผู้ร้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบัน ต้องมีพยานไปสองคนด้วยครับ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน พ่อแม่หรือญาติ
  ใกล้เคียง หนังสือรับรองสถานภาพโสดต้องมีอายุห้ามเกิน 6 เดือน ตามกฎหมายไทย มีอายุการใช้งานแค่ 3 เดือน
  แต่ทางการเยอรมันยืดอายุให้ถึง 6 เดือนครับ! 
 • หนังสือรับรองทะเบียนครอบครัว จากสำนักทะเบียนกลาง (นางเลิ้ง) กรุงเทพฯ
  เป็นคำร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนครอบครัว เพื่อค้นหาการจดทะเบียนสมรสและหย่าทั้งหมด (ถ้ามี) ต้องขอที่นี่เท่านั้น
  นะครับ   
 • ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ช. 3 (ถ้ามี)
  กรณีไม่มีในเปลี่ยนชื่อต้ว หรือทำตัวจริงหาย ต้องไปขอคัดใบแทนหรือแบบรับรองสำเนาถูกต้องมาใหม่ ณ ที่อำเภอ
  หรือเขตที่เคยไปเปลี่ยนชื่อตัวมา ใบเปลี่ยนชื่อตัวรุ่นใหม่ มีแบบเป็นออนไลน์แล้วก็มี สามารถคัดที่ไหนก็ได้ จะออกมา
  ในรูปแบบของ ช 3/1 ประมาณนั้น
 • ใบสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล ช. 1 ช. 2 หรือ ช. 5 (ถ้ามี)
  กรณีไม่มีในเปลี่ยนนามสกุล หรือทำตัวจริงหาย ต้องไปขอคัดใบแทนหรือแบบรับรองสำเนาถูกต้องมาใหม่ ณ ที่อำเภอ
  หรือเขตที่เคยไปเปลี่ยนนามสกุลมา ใบเปลี่ยนนามสกุลรุ่นใหม่ มีแบบเป็นออนไลน์แล้วก็มี สามารถคัดที่ไหนก็ได้ ช. 1
  จะเป็นรุ่นเก่า บางทีก็มีสองหน้า สามารถคัดออนไลน์ได้เหมือนกัน (เฉพาะบางกรณีนะครับ)
 • กรณีสมรส: ทะเบียนสมรส คร. 2 (ส่วนใหญ่จะมี 2 หน้า)
  ใครที่มีสถานภาพหย่าและต้องการจะจดทะเบียนกับชาวเยอรมัน ต้องไปขอคัด ทะเบียนสมรส คร. 2 มาด้วยนะครับ
  คัดได้ที่สำนักทะเบียนที่เคยไปจดทะเบียนสมรสมา ปัจจุบันสามารถขอคัดได้ทุกที่แล้ว ยกเว้นท่านที่จดทะเบียนสมรส
  หลายสิบปีแล้ว ต้องไปคัดได้ที่ๆตนจะทะเบียนสมรสเท่านั้น
 • กรณีหย่า: ใบสำคัญการหย่า คร. 7
  ทุกครั้งที่จดทะเบียนหย่า คู่หย่าจะได้ใบสำคัญการหย่า ที่มีกรอบลวดลายไทยมาด้วย รุ่นเก่าจะเป็นลายไทยสีเขียว
  ส่วนรุ่นปัจจุบัน จะเป็นแผ่น A4 สีเหลือง มีกรอบลวดลายไทยเช่นกัน
 • กรณีหย่า: ทะเบียนการหย่า คร. 6 (ส่วนใหญ่จะมี 2 หน้า)
  นอกจากใบสำคัญการหย่าแล้ว คู่หย่าจะได้ทะเบียนหย่า หรือบันทึกการหย่า คร. 6 ในรูปแบบของ สำเนาถูกต้อง
  มาด้วย ซึ่งต้องใช้คู่กันกับใบสำคัญการหย่า คร. 7  ขอคัดได้ที่สำนักทะเบียนที่เคยไปจดทะเบียนหย่ามา ปัจจุบันก็
  สามารถคัดได้ทุกที่แล้ว ยกเว้นท่านที่จดทะเบียนหย่าหลายสิบปีแล้ว ต้องไปคัดได้ที่ๆตนจะทะเบียนหย่าเท่านั้น
 • กรณีเป็นหม้าย: มรณบัตร ท.ร. 4/1     
  หากท่านเป็นหม้ายเนื่องจากสามีคนเดิมเสียชีวิตระหว่างสมรส ก็ต้องนำ มรณบัตรของสามีมาประกอบด้วย     

สมมุติว่า จดทะเบียนสมรสมาทั้งหมดมา 3 ครั้ง และหย่า 3 ครั้ง ก็ต้องใช้เอกสารการสมรสและหย่าทั้ง
สามครั้งเลยครับ มิใช่แค่ครั้งสุดท้ายเท่านั้น!!!

กรณีหย่า ต้องกรอกคำร้องเพื่อขอตรวจสอบทะเบียนหย่าโดยหน่วยงานยุติธรรมของเยอรมันด้วย และ
ต้องมีหนังสือมอบอำนาจเฉพาะการ เพื่อให้ฝ่ายคู่หมั้นเยอรมัน ไปยื่นและรับเอกสารจากศาลด้วยเช่นกัน

เอกสารเพิ่มเติม
หนังสือมอบอำนาจ สำหรับให้ฝ่ายคู่หมั้นนำเอกสารไปยื่นที่ Standesamt ได้ Vollmacht หรือ เรียกว่า
Betrittserklärung zur Anmeldung der Eheschließung ส่วนใหญ่จะต้องให้ล่ามแปล แปลให้ฟังและ
นำไปให้สถานทูตเยอรมันรับรองด้วย 
  

บริการล่ามแปลเยอรมัน ที่เขตบางรัก

บริการล่ามด่วน จดทะเบียนสมรสที่
สำนักทะเบียนเขตบางรัก + พยาน!
 ติดต่อ 081-3028197
  

แปลเอกสารแต่งงาน/ ท่องเที่ยวสวิส


บริการแปลเอกสารด่วน วีซ่าแต่งงาน
และวีซ่าท่องเที่ยวไปสวิส
 ติดต่อ 
081-3028197

อัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารกรุงเทพ

จดทะเบียนสมรสกับชาวออสเตรีย


บริการแปล และยื่นรับรองเอกสาร
ที่กรมการกงสุล+สถานทูตออสเตรีย
 
 ติดต่อ 081-3028197

ผู้เยี่ยมชม

104248
วันนี้วันนี้211
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้277
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้488
เดือนนี้เดือนนี้4276
ทั้งหมดทั้งหมด1042487
You are here เอกสารที่ใช้จดทะเบียนสมรสในประเทศเยอรมัน